Бизнеси на Царството!

и Нека всички да благоуспяват!

Инициативи на Царството

Идентичност и Съдба

Живот в Десятката. Разгърни дадения ти от Бог потенциал.

Бизнес Програма Неемия

Какво е бизнес на Царството

Бизнес на Царството е предприятие, основано на Библейските принципи, водено от Святия Дух, управлявано от богоугоден настойник, който използва уменията, времето, енергията и финансите за да посрещне духовните и материални нужди на обществото около него, за да разшири Божието Царство.

Инициативи на Царството

  • Да ви научи как да преуспявате в бизнеса според Библейските принципи.
  • Да ви помогне да откриете и активирате личното си назначение.
  • Да ви даде възможност да сте част от организация със стратегическо видение да елиминира социалната нищета и човешко страдание.

Идентичност и съдба

Живот в Десятката. Разгърни дадения ти от Бог потенциал.

book-2

Бизнес Програма Неемия

Искате ли да разширите и трансформирате Вашия бизнес?
Тази програма Ви дава невероятната възможност в да бъдете екипирани в Принципите, Практиките и Планирането на успешен бизнес, основан на непоклатимите Библейски принципи за преуспяване.

Бизнес програмата предлага уникалната възможност, в продължение на 15 седмици, 3 часа ежеседмично, да сте част от интензивна, креативна и динамична малка група заедно с други предприемачи като вас.

В рамките на програмата ще имате възможност да адресирате вашите индивидуални бизнес въпроси към сертифицираните трейнъри.

BG-exec-set2