Делата на плътта

Оперирате ли в делата на плътта? Знаете ли какви са те? Можете ли да ги измерите?

Нека изследваме тази тема заедно в днешното посвещение: 

„А делата на плътта са явни. Те са: блудство, нечистота, разпътство, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. “ – Галатяни 5:19-21 (VBG)

Как ще реагирате ако ви кажа, че въпреки посвещението ви към библейското предприемачество, може да не наследите Божието Царство? Може би ще попитате: „Какво означава да наследя Божието Царство?“ Това означава да получите всички Божии обещания, според Словото, в своя живот и в бизнеса си в този живот и да управлявате вечно с Исус Христос. Може да попитате: „Защо? Посветил съм бизнеса си на Господа и Го търся във всеки аспект на управлението на бизнеса.“ Много от нас се стремят да изграждат бизнеси на Царството, но все още оперират в делата на плътта в определени аспекти от живота си. Направили сме Бог Господ над някои от основните области на нашия живот, но не сме го направили Господ над някои незначителни области на живота ни. Някои от тези области са сфери, от които извличаме най-голямо удоволствие или ползи. Те са области, които според нас можем да управляваме или да държим под контрол. Делата на плътта са поведения, които са в противоречие с Бог и с нашия духовен човек. Те са действия, които задоволяват нашите физически и емоционални сетива, но наскърбяват Бог и нашия духовен човек.

Тези действия са посочени в Галатяни 5:19 -21, „А делата на плътта са явни. Те са: блудство, нечистота, разпътство, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. „

Забележете, че апостол Павел заявява, че тези действия са явни; което означава, че те са очевидни и трябва да знаем кога участваме в тях. Истински новороденият вярващ няма да намери удоволствие в нито едно от тези действия, без да се чувства виновен или наскърбен в духа си. Какво означават тези неща и как да разберем кога участваме в тях?

Прелюбодейство – Женен човек, който участва в сексуални дейности с някой друг или има похот в сърцето си за някой, различен от съпруга / съпругата си. Може да се разглежда и като невярност спрямо Бог.

Разпътство – Да бъдеш сексуално активен, да си похотлив в сърцето или да участваш в някакъв акт на сексуално удоволствие, когато не си женен.

Нечистота – да бъдеш морално нечист; със сексуално извращение или зли мисли.

Разврат – Поведение, което е насочено към сексуално примамване на другите, т.е. как се обличаш или държиш, съблазняване, всеки акт, извършен преди блудството.

Идолопоклонство – Покланяне на други богове; поклонението или предаността към нещо различно от Бог.

Чародейство – магьосничество; практикуване на магия или да се занимавате със зли духове.

Вражди – интензивна неприязън към някой друг. Непростителност или желание да нараниш някой друг или да видиш някой наранен по каквато и да е причина

Разпри – Да бъдете труден човек, аргументиран.

Ревност – Враждебността към някого, за когото вярвате, че има предимство; стремеж да превъзхождате за сметка на някой друг.

Изблици на ярост – Траен гняв, голям гняв, защото възприемате, че някой е постъпил зле спрямо вас.

Партизанства – Стремеж да получите предимството само за лична изгода, без да мислите за другите.

Раздори – Несъгласие, което води до неразбирателства, причинявайки проблеми, бунт или безпорядък.

Разцепления – отхвърляне на здравата библейска доктрина и замяната й с фалшива доктрина.

Завист – Чувство на недоволство или силен копнеж, подбуден от чужди вещи, качества или предимства.

Убийства – Убиване на друго човешко същество пряко или косвено.

Пиянства – Прекомерното пиене или приемането на каквито и да е наркотици до степен на загуба на добра преценка или самоконтрол.

Пирувания – Тежко купонясване; оживени и шумни празненства, които в повечето случаи включват пиене на алкохол и / или музика. Има много други, които биха могли да бъдат включени.

Как да разберете, когато имате проблем в някоя от тези области? Ако извличате удоволствие, успех или предимство от проявяването на някой от тези атрибути, значи имате проблем. Оценете поведението си във всяка от тези области по скала от 0 до 10, като 10 е най-високата. В областите, в които се борите, поканете Бог да бъде Господ над тази област от живота ви и потърсете помощта на някого, който ви обича и на когото имате доверие, за да ви държи отговорни.

Молитвата ми за вас тази седмица е Бог да ви даде благодатта да преодолеете делата на плътта и да ходите в Духа, за да можете да наследите Божието царство.