НАШЕТО МЕЖДУНАРОДНО ВЛИЯНИЕ НАД ПОСЛЕДНИТЕ 20 ГОДИНИ

Обслужвани държави
Обучени предприемачи
Треньори предприемачи
$
Инвестирани в бизнеса

НАШАТА ЦЕЛ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 10 ГОДИНИ

Предприемачи, които да бъдат обучени
Бизнесът, който трябва да се развива
Работни места, които трябва да бъдат създадени

Като част от нашия ангажимент към великото поръчение „да отидем при всички народи и да проповядваме евангелието на всяко създание“, Проект Неемия предлага християнско бизнес обучение по целия свят. Това включва развиване на взаимоотношения с агенции за християнски мисии и други международни организации и църкви, които работят извън Съединените щати. Ние се стремим да създадем Програма Сертифицирана Обучителна Програма за Библейско Предприемачество във възможно най-много държави преди завръщането на Христос. Международните ни програми са разработени чрез споразумение за международно лицензиране. Понастоящем Предприемачество Неемия е активно в следните държави и в партньорство със следните организации, предлагащи християнско бизнес обучение на международно ниво.