Банкова сметка:

Фондация "Мост на пресичане"
Банка: Уникредит Булбанк АД
Сметка: BG25UNCR70001525168159
BIC/SWIFT: UNCRBGSF
В графа „Основание“ пишете „Членски внос Идентичност и Съдба“ и точните имена, с които е подадена формата за записване.

Плащане с PayPal или Кредитна Карта:

Плащане на такса за Идентичност и Съдба.

Име на човека за когото е плащането: