Тройната заплаха на врага

Знаете ли, че врагът воюва срещу вас с пълна сила? Знаете ли, че той има три тактики, които винаги използва? Знаете ли как да преодолеете тези три заплахи?

Нека разгледаме тази тема заедно в днешното посвещение:

„Защото всичко, което е в света – похотта на плътта, похотта на очите и тщеславието на живота – не е от Отца, а е от света.“ – 1 Йоаново 2:16 (VBG)

Често биват задавани тези въпроси: „Как успя Дяволът да накара Адам и Ева да паднат? Как са могли да са толкова глупави, за да се откажат от близостта с Бог, от идеалния дом в градината и от вечния живот за временно удоволствие?“ Преди да ги съдим прекалено сурово, нека разгледаме факта, че днес сме в по-добра позиция от тях. И въпреки това, ние допускаме същата грешка отново и отново.

Адам и Ева нямаха разбиране за последиците от греха. Въпреки че бяха вечни, те не бяха всезнаещи. Те нямаха пълни и неограничени знания. Покорството им към Бог трябваше да се основава единствено на вяра в Бог и нищо друго, тъй като те нямаха как наистина да знаят дали последиците от Божиите наставления ще бъдат толкова тежки, колкото Бог беше казал, че ще бъдат, или дори какво означаваха.

Те бяха първите жертви на тройните заплахи на дявола; похотта на плътта, похотта на очите и тщеславието на живота. Тези тройни заплахи са основните начини, по които Дяволът изкушава всички нас, особено когато сме изправени пред духовна война. Той може да използва различни тактики, но винаги използва един от тези три метода или и трите. Той ги използва с Адам и Ева, с Исус и с всяко човешко същество, което някога е живяло. Тези тройни заплахи се намират и в 1 Йоаново 2:16 – „Защото всичко, което е в света – похотта на плътта, похотта на очите и тщеславието на живота – не е от Отца, а е от света. „

Похотта на очите – Незаконният или неморален, страстен и необуздан поглед към нещо или някой, който не ви принадлежи. Този поглед подхранва въображението и подхранва вътрешното удоволствие. Той може да е към мъж или жена, показан в истинския свят или чрез медийни инструменти като списания, телевизия, филми и интернет. Той може да е и към имоти, които не ви принадлежат. Похотта на очите казва: „Това изглежда добре“

Похотта на плътта – Незаконното или неморално желание за физическо удоволствие. Това може да е за секс с някого, за когото не сте женен, или за еднополово влечение. Това може да бъде и да ядете или консумирате нещо, което не би трябвало да имате, като храни с прекалено много калории. Похотта на плътта казва: „Искам да се чувствам добре.“

Тщеславието на живота – Мания към самия себе си, произтичаща от личните постижения или статуса. Това води до хвалене относно лични постижения и/или усещане за това, че ви се полагат определени предимства, заради личните ви постижения. Това може да е желание да получите определени неща поради вашия статус в живота или да искате да се държат с вас по определен начин заради вашите постижения. Гордостта казва: „Заслужавам това.“

Така че, както виждате, Дяволът внимателно ни убеждава, че нещо, което не бива да имаме, изглежда добре, след това ни кара да искаме да се чувстваме добре и след това ни отвежда до мястото, където смятаме, че го заслужаваме. Така че следващия път, когато смятате, че заслужавате нещо, задайте си следните въпроси: Как би се почувствал Бог относно това? Чувствам ли, че го заслужавам, защото искам да се чувствам добре? Мисля ли, че го заслужавам, защото изглежда добре? Това незаконно или неморално ли е? Дори и да го заслужавам, трябва ли да го имам? Наистина ли имам нужда от него?

Въпреки че е ясно, че Дяволът е източникът на всяко изкушение, той не може да ни изкуши без нашето съдействие. „А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст“ (Яков 1:14). Така че следващия път, когато дяволът ви изкуши, уведомете го, че няма да сътрудничите и, повярвайте ми, той никога не може да ви принуди да го направите. „И така, покорете се на Бога. Съпротивете се на дявола, и той ще побегне от вас.” (Яков 4:7). Освен това, когато се съпротивлявате на Дявола, има страхотни награди за вас. „Блажен онзи човек, който издържа изкушение; защото, като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, който Господ е обещал на онези, които Го любят.” (Яков 1:12).

Въпросът сега е, как се противопоставяте на тройните заплахи на дяволите? Яков ни казва в Яков 4:7а, „Трябва да се покорите на Бог. Това направи Исус, когато беше изкушен“. Без значение какво каза дяволът, Исус постоянно отговаряше като повтаряше Божието Слово. Без значение как се опитваше Дяволът, Исус не се отклоняваше от Божието Слово (Лука 4:1-13). Той се покори на Бог, чрез познанието на Божието Слово и, разбира се, като прекарваше време в молитва. Не можете да преодолеете изкушенията в разгара на духовната война със своята собствена воля; това трябва да е действие на Духа.

Трябва да изучавате Божието Слово и да го търсите в молитва, за да може Бог да ви разкрие вътрешната празнота или проблема, който Дяволът използва, за да ви примами. Трябва да се молите Бог да запълни тази празнота или да ви излекува по този въпрос, така че Дяволът да няма с какво да ви изкушава, защото не забравяйте, че изкушението се дължи на вътрешно желание.

Ами ако вече сте се поддали на изкушението? Покайте се. „Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако някой съгреши, имаме Застъпник при Отца – Иисус Христос Праведния. Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а и за греховете на целия свят.“ (1 Йоаново 2:1-2) . След като се покаете, не ходете в осъжедние. Не забравяйте, че „И така, сега няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Иисус” (Римляни 8:1). Покаянието е шанс да започнете отначало.

Осъждението е инструментът, с който дяволът ви пречи да започнете отначало. То ви кара да бъдете обременени от тежестта на грешките си, което ви кара непрекъснато да им робувате. През каквото и да минавате в момента, търсете Бог в молитва, изговаряйте Словото върху ситуацията и се противопоставяйте на Дявола. Не забравяйте, че за разлика от Адам и Ева вие знаете последствията от вашите действия. Виждали сте много свидетели, които са страдали от последствията и вие сами сте били тяхна жертва. Затова продължете напред и му се противопоставете и той ще избяга като страхливец.

Молитвата ми за вас днес е Бог да ви даде благодатта да идентифицирате вътрешната празнота или проблем, който ви кара да се поддавате на изкушенията в разгара на духовната война и Той да ви даде сила чрез Духа и чрез Своето Слово, за да можете да устоите на дявола.