Устоявайте!

Изправени ли сте под натиск, който се стреми да ви накара да се откажете? Изкушени ли сте да  отстъпите от заданието, което Господ ви е дал, или натискът ви е направил по-решителни? Нека изследваме тази тема заедно в днешното посвещение: „Затова вземете пълното Божие въоръжение, за да можете да противостоите в злия ден и като…

Read More